اخبار مسکن  
  در هنگام تنظیم «قولنامه» باید به چه نکاتی توجه کرد؟  
 


ناآگاهي مردم از مسائل قضايي و حقوقي در جامعه موجب تشكيل پرونده‌هاي قضايي غيرضروري، سردرگمي مردم در محاكم قضايي و در نهايت افزايش شمار زندانیان شده است، ارتقای آگاهي هاي حقوقي، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضايي را نیز کاهش خواهد داد.
آنچه در زبان حقوقی مبایعه‌نامه می‌گویند، همان چیزی است که در عرف، قولنامه نام دارد و نمی‌توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه‌نامه با هم متفاوت است، آثار حقوقی متفاوتی بر آنها بار کرد. قولنامه مانند سایر قراردادهایی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می‌کنند، در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن، می‌توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می‌کند، از دادگاه درخواست کرد. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند، خریدار می‌تواند از دادگاه صالح درخواست کند تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند.

به گزارش «تابناک»؛ قراردادی که با نام قولنامه در بنگاه‌های معاملاتی یا بیرون از آنجا تنظیم می‌شود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعداً دچار مشکل نشوند.
خریدار در قرارداد قولنامه باید به نکاتی توجه کند که به چند نمونه آن اشاره می شود؛
1-خریدار باید مشخصات مالی را که قصد خرید آن را دارد، با آنچه در سند قید شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد. اگر مورد معامله، ملک است، بررسی شود که مواردی مانند آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ و انباری به طور روشن در سند توصیف شده باشد.

2-اگر کسی که قولنامه را امضا می‌کند، خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی یا قیم مالک است، دلایل احراز سمت آنها بررسی تا مشخص شود، آیا وکیل در وکالت‌نامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ و اگر امضاکننده ولی مالک است، مطمئن شود در زمان امضای قولنامه توسط ولی، کودک، بالغ نشده است. همچنین در جایی که امضاکننده قیم مالک است، باید روشن شود آیا قیم به تنهایی حق فروش مال مولی‌علیه (صغیر) خود را دارد یا با دخالت مقام قضایی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.

3-اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده، باید گواهی انحصار وراثت را ببیند و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و همچنین تصفیه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.

4-خریدار مطمئن شود که فروشنده ممنوع‌المعامله یا مشمول فراری نظام وظیفه نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.

5-اگر فروشنده خیلی پیر یا مریض احوال است و حرکات غیرعادی دارد، خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجورین مراجعه کند و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجورین آن اداره نباشد.

6-تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا با سند رسمی به وی منتقل نشده است، از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری کند. اگر شخص قصد خرید ملک مسکونی، تجاری یا اداری را دارد مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود در قرارداد ترتیب، مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستأجر قید شود.

7-خریدار سعی کند تمام پرداختی‌ها به وسیله چک تضمینی انجام شود در صورتی که فروشنده منکر دریافت وجه شود، وسیله‌ای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد.

8-در قولنامه برای حضور در دفتر اسناد رسمی (محضر) حتماً روز، ساعت و دفترخانه مشخصی را تعیین کنند و برای عدم حضور یا امتناع از حضور، وجه التزام سنگینی قرار داده شود. در مورد خرید املاک دقت شود که ملک مورد نظر مشکل ثبتی یا معارضی نداشته باشد.

همچنین فروشنده هم در قرارداد قولنامه باید به نکاتی توجه کند؛

1-از توان مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شده و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت قیمت معامله، برای فروشنده حق بر هم زدن معامله وجود داشته باشد.

2- فروشنده، مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد. حتماً در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین شده و این نکته گفته شود که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می‌تواند فسخ معامله را اعلام کند و معامله را برهم زند.

3-اگر مالکان متعدد بوده و یکی از آنها عهده‌دار مذاکره با خریدار باشد، حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکان امضا کنند، مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا می‌کند.

4-اگر فروشنده قیمت معامله را از طریق چک دریافت می‌کند، باید توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، وی تنها می‌تواند وجه چک را مطالبه کند و نمی‌تواند معامله را بر هم زند. مگر اینکه چنین شرطی را در قرارداد گنجانده باشند.

درج وجه التزام در قولنامه

طرفین قرارداد برای محکم کردن قولنامه، معمولاً مبلغی را در قرارداد قید می‌کنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود سر باز زند، مکلف به پرداخت آن مبلغ به طرف دیگر (متعهدله) باشد، این مبلغ را وجه التزام می‌گویند.

وجه التزام به یکی از سه روش‌ زیر می‌تواند باشد؛

1) در قولنامه قید می‌شود در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع کند، فلان مبلغ را باید به طرف دیگر بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می‌تواند با احراز عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین ‌شده را مطالبه کند و نمی‌توان هم وجه التزام را بگیرد و هم از فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی به وی انتقال دهد.

2) در قولنامه طرفین موافقت می‌کنند، در تاریخی معین در دفترخانه تعیین‌شده حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هر یک در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ مشخصی را به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

3) چنانچه در قولنامه ذکر شود که طرفین موافقت کردند در تاریخ... در دفترخانه.... حاضر شوند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور یا امتناع فروشنده، فروشنده ملزم به انتقال و پرداخت روزانه... ریال خسارت تأخیر است، در این فرض مالک باید مورد را به خریدار منتقل کند و خسارت مذکور را هم بپردازد. کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد. مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود.

 
  مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست  
 

بخشنامه رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست/ سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شودخبرگزاری فارس: مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست/ سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود
رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای نوشت مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،‌ اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، موضوع سند رسمی خودرو و اوراق مربوط به تعویض پلاک بحثی است که از سال ۱۳۸۵ و کمی بعدتر میان دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی محل مناقشه بوده است.

در این میان همواره سردفتران بر سند رسمی نبودن برگه سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی تأکید می‌کردند و در سوی دیگر ناجا تلاش داشت مردم را از رفتن به دفاتر اسناد رسمی منع کند و بگوید که برگه سبز ناجا کفایت می‌کند.

این مناقشه چندین بار به مجلس کشیده شد و حتی کمیسیون اصل نود هم بر الزامی بودن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی صحه گذاشت اما باز هم ناجایی ها این موضوع را نپذیرفتند.

اما حالا رئیس دستگاه قضایی کشور آیت الله آملی لاریجانی در بخشنامه‌ای عنوان کرده است: مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،‌اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.

حالا باید دید آیا باز هم راهوری‌ها و ناجایی‌ها که در قانون ضابط دستگاه قضایی قلمداد می‌شوند در مقابل این بخشنامه رئیس قوه قضاییه کوتاه می آیند یا بار دیگر این موضوع را از وجهی دیگر مورد مناقشه قرار می‌دهند.

متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی

اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای «66 و 67» سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،‌اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.

صادق آملی لاریجانی 95/12/21

تصویر بخشنامه رئیس قوه قضاییه

 
  لزوم دریافت کد رهگیری املاک، لغو شد  
 رئیس دیوان عدالت اداری گفت: لزوم دریافت کد رهگیری برای مشاورین املاک از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده و رای صادره لازم‌الاجراست.
میزان: حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با «میزان»، از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری خبر داد و گفت: در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم دریافت این کد برای مشاورین املاک برداشته شد.

وی تصریح کرد: این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده و رای صادره برای همه لازم‌الاجراست.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: این رای به زودی در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود.

بر اساس این گزارش، حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور با تکذیب خبر حذف کد رهگیری قراردادهای املاک گفته بود: کد رهگیری حذف نشده و ضرورت دریافت آن مصوبه هیات وزیران است.

محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: شهروندان دیگر برای نقل و انتقال مسکن نیازی به اخذ کدرهگیری از مشاورین املاک ندارند.

 
  بانک مسکن سود وام مسکن خود را دو درصد کاهش داد  
  وام مسکن و خبر خوش برای متقاضیان وام مسکن

این روز ها صنعت ساختمان در رکود پایداری فرو رفته است و از آنجا که بخش زیادی از مشاغل و کسب و کارها به صنعت ساختمان بستگی دارد از این رو دولت کوشش می کند تا رونق را به بخش ساخت و ساز و مسکن بازگرداند.

کاهش دستوری سود بانکها از جمله کوششهایی بود که دولت انجام داد تا پولهای انباشته شده در بانک ها به صنعت ساختمان روانه شود. اما این ۵۰% کار است. زیرا وقتی ساخت و ساز در بخش مسکن باشد اما خریداری نباشد باز همان آش است و همان کاسه و خانه های خالی بدون خریدار می ماند روی دست بساز بفروش ها.

وام مسکن و خبر خوش برای متقاضیان وام مسکن

به همین خاطر بانک مسکن بصورت داوطلبانه نرخ سود وام مسکن خود را ۲ درصد کاهش داد. این به این معنی می باشد که میزان اقساط وامهای ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی به ترتیب به ۸۸۰ هزار تومان،‌۶۶۰و ۴۴۰ هزار تومان کاهش می‌یابد.

در بانک مسکن سه نوع صندوق پس انداز برای وام مسکن وجود دارد که بانک مسکن این کاهش نرخ سود تسهیلات را برای هر سه صندوق اجرایی کرده است که عبارتند از: صندوق پس انداز مسکن یکم ،حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان و حساب صندوق پس انداز عادی

سود سپرده این صندوق ها پیش از این ۱۳ درصد بود که از این پس به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرد.
 
  فرمول کارمزد مشاوران املاک  
 

وقتی می‌خواهید خانه‌ای را خرید و فروش یا اجاره کنید، مشاوران املاک از شما کارمزدی دریافت می‌کنند که اصطلاحا به آن حق‌کمیسیون می‌گویند. بسیاری از مستاجران یا معامله‌گران بازار مسکن از نرخ‌های متفاوت و گاه سلیقه‌ای کارمزد بنگاه‌داران شاکی هستند و نمی‌دانند مبنای دقیق تعیین این نوع کارمزد چیست؟

به گزارش شهروند، براساس مصوبه ٧/٤/٧٩ وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارمزد بنگاه‌های املاک قانونمند شد. این مصوبه اجازه دریافت هر نوع کارمزد سلیقه‌ای را از بنگاه‌داران سلب و برای آنها فرمولی تعیین کرد تا بر مبنای آن کارمزد خود را محاسبه کنند.

این فرمول برای اجاره و خرید و فروش مسکن متفاوت است و خوب است که بدانید معادلات آن برای هر استان و شهرستان نیز منحصربه‌فرد است. این موضوع به آن معناست که مثلا بنگاه‌داران شیرازی حق ندارند به اندازه تهرانی‌ها کارمزد بگیرند یا مشاور املاکی که در شهرستان کوچکتری مانند آبیک‌قزوین فعالیت می‌کند، نمی‌تواند مبنای تعیین کارمزدهای خود را فرمول بنگاه‌داران شهرهای بزرگتر قرار دهد، بنابراین افرادی که قصد دارند درسایر استان‌ها و شهرهایی جز تهران، ملکی خریداری کنند یا به فروش برسانند باید از نرخ‌های مصوب اتحادیه مشاوران املاک شهر موردنظرشان مطلع شوند. کافی است به پایگاه اینترنتی اتحادیه مشاوران املاک همان شهرستان مراجعه کنید یا به صورت تلفنی، از آن اتحادیه میزان حق کمیسیون قانونی شهر مورد نظرتان را بپرسید. این موضوع تنها درباره معاملات خرید و فروش صدق می‌کند. میزان حق‌کمیسیونی که باید بابت اجاره‌خانه بپردازید، تابع فرمول کشوری است.

حق‌کمیسیون مصوب خرید و فروش ملک برای تهرانی‌ها
١-برای معاملات املاک تا ٣٠‌میلیون‌تومان: از هر طرف معامله نیم‌درصد ارزش ملک

٢- برای معاملات املاک بیشتر از ٣٠‌میلیون و تا ٥٠‌میلیون‌تومان: نیم‌درصد برای ٣٠‌میلیون تومان اول + ٧٥ صدم ‌درصد برای مازاد آن. یعنی اگر شما خانه‌ای خریدید که ٣١‌میلیون‌تومان قیمت داشت، برای ٣٠‌میلیون آن نیم‌درصد + ٧٥ صدم‌درصد یک‌میلیون‌تومان باقیمانده، باید حق کمیسیون بدهید.

٣- برای معاملات املاک بیشتر از ٥٠‌ میلیون و تا ١٠٠‌میلیون‌تومان: برای ٣٠‌میلیون اول نیم‌درصد + ٧٥صدم‌درصد مازاد آن تا ٥٠‌میلیون تومان + نیم‌صدم‌درصد برای مازاد آن. با این حساب فرمول حق‌کمیسیون برای یک خانه ٥١‌میلیون‌تومانی این است نیم‌درصد برای ٣٠‌میلیون اول+ ٧٥صدم‌درصد برای ٢٠‌میلیون آن+ نیم‌درصد برای یک‌میلیون‌تومان باقیمانده

٤- برای معاملات املاک بیش از ١٠٠‌میلیون‌تومان: برای ١٠٠‌میلیون‌تومان آن طبق بند‌های ١ و ٢ و ٣ و برای مازاد آن میزان ٢٥صدم ‌درصد به‌عنوان کارمزد از هر طرف معامله گرفته می‌شود.

حق‌کمیسیون اجاره و رهن برای تمام استان‌ها
برای محاسبه حق‌کمیسیون رهن و اجاره‌خانه، ارزش اجاره یک‌ماه آن خانه را درنظر می‌گیرند و به اندازه یک‌چهارم آن حق‌کمیسیون از هرکدام از طرفین یعنی مالک و مستاجر دریافت می‌کنند. برای تعیین ارزش اجاره یک خانه به این صورت عمل می‌کنند: هر یک‌میلیون تومان رهن خانه معادل ٣٠‌هزارتومان اجاره ماهانه است. به این ترتیب خانه‌ای که با قیمت ١٠‌میلیون‌تومان رهن و ٣٠٠‌ هزارتومان اجاره ماهانه، معامله شده است ارزش اجاره‌ای معادل ٦٠٠‌ هزارتومان دارد.

اگر بخواهیم یک‌چهارم ٦٠٠‌ هزارتومان اجاره را محاسبه کنیم، نرخ کارمزد بنگاه‌دار ١٥٠‌ هزارتومان می‌شود. به این ترتیب مالک باید ١٥٠‌هزارتومان و مستاجر نیز به همین اندازه به بنگاه‌دار پرداخت کند.

اگر خانه را خودمان پیدا کرده باشیم
این حق‌کمیسیون‌ها در شرایطی پرداخت می‌شود که بنگاه‌دار خانه موردمعامله را به خریدار یا مستاجر معرفی کرده باشد. در غیراین صورت آنها تنها می‌توانند از شما کارمزد نوشتن قرارداد را دریافت کنند که معمولا به اندازه نصف مبلغ حق‌کمیسیون است.

 
  30 هزاربنگاه مشاوره املاک در 27 استان فعالیت می‌کنند  
 

گروه مسکن- آیا می‌دانید در شهر‌ی که زندگی می‌کنید چه تعداد آژانس املاک وجود دارد؟
آیا می‌دانید چه تعداد از این آژانس‌های املاک دارای پروانه رسمی هستند و چه تعداد بدون مجوز رسمی فعالیت می‌کنند؟

گروه مسکن- آیا می‌دانید در شهر‌ی که زندگی می‌کنید چه تعداد آژانس املاک وجود دارد؟
آیا می‌دانید چه تعداد از این آژانس‌های املاک دارای پروانه رسمی هستند و چه تعداد بدون مجوز رسمی فعالیت می‌کنند؟
عکس: سعید عامری
در گزارش زیر که توسط علی محمد حسینی، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و ابوالقاسم موقر، کارشناس اقتصاد (هر دو کارشناس خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند) تهیه شده آمار واحد‌های صنفی مشاوران املاک سراسر کشور ارائه شده است.براساس گزارش‌های ارسال شده از سازمان‌های بازرگانی 27 استان (استان‌های تهران، سمنان و لرستان اطلاعات موردنظر را ارسال نکرده‌اند) در حال حاضر 30هزار و 10واحد صنفی مشاوران املاک در 27 استان کشور فعالیت می‌کنند. از این تعداد، 23هزار و 944واحد دارای پروانه کسب و تعداد 6هزار و 66واحد فاقد پروانه کسب هستند.
به عبارت دیگر، 8/79درصد از واحد‌های صنفی مشاور املاک در 27 استان کشور دارای پروانه کسب و 2/20درصد نیز فاقد پروانه هستند.براساس این گزارش، بررسی نحوه پراکندگی آژانس‌های املاک در سراسر کشور (27 استان) نشان می‌دهد که بیشترین تعداد آژانس مشاور املاک در استان آذربایجان شرقی (6567واحد صنفی) و کمترین آنها نیز در استان بوشهر (97واحد صنفی) هستند.
بررسی آمار واحد‌های صنفی مشاوران املاک در 27 استان کشور نشان می‌دهد که 100درصد واحد‌های صنفی مشاور املاک در دو استان‌‌ چهارمحال و بختیاری و خراسان‌جنوبی دارای پروانه کسب هستند. استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، مرکزی و ایلام نیز در رتبه‌های دوم، سوم و چهارم دارای بیشترین واحد صنفی مشاور املاک دارای پروانه هستند.
اما بیشترین آژانس‌های املاک بدون پروانه کسب (در بین 27 استان) در استان آذربایجان شرقی متمرکز هستند به طوری که در این استان یک‌هزار و 86 آژانس املاک فاقد پروانه کسب هستند. بیشترین درصد واحد‌های فاقد پروانه کسب (2/37 درصد) در استان فارس قرار دارد.
گزارش دو کارشناس خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد مهم‌ترین مشکلات بخش مسکن که در ارتباط با نحوه فعالیت آژانس‌های مسکن است نشان می‌دهد که منطقی نبودن نرخ تعرفه‌های خدماتی مشاورین املاک و وجود انگیزه لازم برای مشاورین املاک در افزایش قیمت مسکن جهت کسب کارمزدهای بالا، مهم‌ترین مشکل این بخش است.همچنین بالا بودن تعداد واحدهای مشاورین املاک بدون پروانه کسب، فقدان اتحادیه مشاورین املاک در برخی از شهرها و مشخص نبودن وضعیت قراردادها در صورت فسخ و عدم آشنایی متصدیان املاک با قانون نظام صنفی و قرار گرفتن این صنف در اتحادیه‌های غیرمرتبط در برخی شهرستان‌ها و مناطق، آشنا نبودن مراجعین نسبت به کارمزدهای مشاوران املاک، نداشتن دفاتر ثبت حساب‌ها و مکانیزه نبودن عملیات خرید و فروش و اجاره املاک در برخی شهرستان‌ها، متناسب نبودن تعرفه‌های مصوب بنگاه‌های معاملات ملکی با شرایط روز (در برخی استان‌ها زمان مصوب تعرفه‌های مزبور خیلی قدیمی است)، عدم تبعیت مشاوران املاک از نرخ تعرفه‌های مصوب، عدم بازنگری و تعدیل تعرفه خدمات مشاوران املاک با توجه به افزایش بی‌رویه نرخ زمین، مسکن و اجاره بها که موجب عدم تناسب وجوه دریافتی با نوع خدمات واحد مشاوران است، عدم کارشناسی دقیق تعداد مشاوران املاک مورد نیاز هر منطقه با توجه به تعداد خانوار متقاضی و واحدهای مسکونی منطقه (صدور بی‌رویه پروانه کسب)، نبود استانداردهای لازم کیفیت ارائه خدمات توسط مشاورین املاک، ناکارآمدی خدمات مشاورین املاک در زمان بروز اختلاف بین موجر-مستاجر و خریدار و فروشنده مسکن و نبود یک مرکز، شبکه و سامانه رایانه‌ای به روز شده با اطلاعات مورد‌نیاز جهت ارائه راهنمایی لازم به مصرف‌کنندگان و افراد عرضه‌کننده مسکن به صورت اجاره و فروش از جمله مشکلات بخش املاک است.

در این گزارش، پیشنهادهایی جهت رفع این مشکلات به شرح زیر ارائه شده است:
- منطقی نمودن نرخ تعرفه‌های خدمات مشاورین املاک و استفاده از روش‌های نرخ‌گذاری جهت کاهش انگیزه مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن با توجه به اینکه در گزارش ارسالی از سوی این دو کارشناس اطلاعات آژانس‌های املاک در استان‌های تهران، سمنان و لرستان موجود نبود، گروه مسکن دنیای اقتصاد آماده دریافت چنین گزارشی از این استان‌ها نیز است.
- بررسی تحقیقاتی درباره میزان و نوع خدمات ارائه شده در مشاوران املاک کشورمان با سایر کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته.
- بررسی تحقیقاتی اندازه بهینه تعداد مشاوران املاک در کشور.
- برقراری تناسب لازم در تعرفه‌های مصوب بنگاه‌های معاملاتی ملکی، در صورت امکان بررسی‌های ایجاد وحدت رویه در تصویب نرخ حق کمیسیون آنها و همچنین یکسان‌سازی حق کمیسیون در سراسر کشور.
- ایجاد سایت و بانک اطلاعات املاک توسط سازمان‌های صنفی، شهرداری‌ها و... (برای خرید و فروش و اجاره املاک).
- فراهم نمودن زمینه‌های همکاری با وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌های گروهی خصوصا صدا و سیما در جهت شناساندن خدمات مشاوران املاک به جامعه یا برگزاری نمایشگاه‌های مشاوران املاک جهت آگاه نمودن مردم با حقوق اولیه خود در معاملات ملکی.
- تبیین، تدوین و اصلاح مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه‌های چاپی اتحادیه‌ها با نظارت کارشناسان حقوقی و استادان محترم دانشکده حقوق و همچنین وکلای دادگستری و اقتصاد و دارایی.
- تسریع در پلمب واحدهای غیرمجاز (فاقد پروانه کسب).
- تبیین و تعریف استانداردهای خدمات برای مشاوران املاک توسط مرکز اصناف با هماهنگی مجمع و اتحادیه مربوطه.
- مقابله با تخلفات واحدهای مشاوران املاک مطابق قانون نظام صنفی کشور.
- جلوگیری از فروش وام‌های مسکن و قانونمند نمودن حدود وظایف و اختیارات مشاوران املاک.

 
  ترفندهای بازاریابی برای مشاورین مسکن  
 

بازار مسکن در کشور ما همیشه جزو بازارهایی است که جذابیت‌های خاص خودش را داشته، بسیاری از افراد به ساخت وساز روی آورده‌اند و بسیاری از افراد به خرید و فروش و سرمایه گذاری در مسکن علاقه پیدا کرده‌اند.
اما بازار مسکن هم مانند بسیاری از بازارهای دیگر دوران روکود و رونق را دائما تجربه کرده است و در این فراز و نشیب‌ها این هنر بازاریابی بوده است که باز هم اهمیت خود را نشان داده‌است. در این نوشته از مجموعه های راهکارهای بازاریابی به نکاتی اشاره خواهیم‌کرد که مشاورین املاک می توانند در فروش خانه‌ ها به کار ببرند.
شما کارت ویزیت ندهید بلکه اطلاعات مشتری را بگیرید
بسیاری از مشاورین املاک قدر مشتریانی را که به آنها مراجعه می‌کنند نمی‌دانند.
اتفاقی که معمولا رخ می‌دهد این است که وقتی خانه ای متناسب با خواسته‌های مشتری ندارند بیشترین لطفی که در حق مشتری می‌کنند این است که کارت ویزیت خود را به مشتری می‌دهند و از او می‌خواهند که بعدا تماس بگیرد، این بدترین کاری است که می توان انجام داد.
شما باید به هر فرد مراجعه کننده به چشم مشتری قطعی خود بنگرید و از او اطلاعات تماسی لازم را بگیرید و به او قول دهید که تمام تلاش خود را برای پیدا کردن خانه مورد علاقه او خواهید کرد و البته باید واقعا این تلاش را بکنید، این کار حس اهمیت داشتن را به مشتری القا می‌کند و موجب اطمینان می‌شود و احتمال معامله را افزایش می‌دهد.
دروغ نگویید
روند بازدید از یک ملک چیزی است که مهمترین بخش از فرایند فروش یک خانه است، اگر آنچه که شما قبل از بازدید تعریف می‌کنید با آنچه که مشتری هنگام بازدید می‌بیند تفاوت داشته باشد، مشتری اعتماد خود را از دست خواهد داد.
از تکنولوژی عقب نمانید
عکاسی حرفه‌ای، اینترنت، و گجت‌ها میتوانند کمک زیادی به شما بکنند، از خانه‌ها عکاسی کنید، زیبایی ها را به رخ بکشید و آنها را در یک تبلت ذخیره کنید و هنگام مراجعه مشتری به او نشان دهید، قدرت تاثیرگذاری تصاویر به قدری است که موجب ترغیب مشتری خواهد شد. این تصاویر را به همراه مشخصات ملک می‌توانید در یک وب سایت منتشر کنید و با مشاوره یک آژانس تبلیغات اینترنتی از تکنیک های تبلیغاتی و بازاریابی اینترنتی بهره ببرید.
از روش های اطلاع رسانی متفاوت تر استفاده کنید
یکی از روش هایی که در ایران چندان مرسوم نشده ولی می توان استفاده کرد نصب اعلامیه های فروش بر روی درب منازل است، این نوع اطلاعیه ها در کشورهای آمریکایی بسیار استفاده می‌شوند. می توانید با نصب اطلاعیه و درج شماره تماس خودتان روی درب منازل عابرین را از فروش آن خانه مطلع کنید. البته این روش برای آپارتمان ها به سختی قابل اجرا است.
اجازه دهید مردم به راحتی از خانه بازدید کنند
باز هم یکی از روش هایی که در کشور آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد اختصاص یک روز باز برای فروش منازل است، روش کار این چنین است که فروشنده یا صاحب ملک در یک روز خاص در خانه حضور پیدا می‌کند و اعلام می‌شود که ورود عموم برای بازدید از خانه آزاد است. برای استفاده از این روش باید اطلاع رسانی خوبی به‌ویژه در اطراف محله مورد نظر انجام دهید. اگر این روش را می خواهید اجرا کنید، فرم های مخصوصی تهیه کنید تا اطلاعات مراجعه کنندگان را جمع کنید، شاید برای آنها خانه دیگری برای پیشنهاد داشته باشید.
Homes-for-Sale-Vacaville
خانه ها را قبل از ورود مشتری آماده کنید
چیزی که شما می فروشید خانه است پس باید تا می توانید خانه ها را تمیز کنید و به ظاهر خانه ها برسید، نباید هیچ کجای خانه دچار عیب و نقص باشد و یا پروژه تعمیراتی ناقصی را در خانه داشته باشید، ظاهر خانه مثل بسته بندی عمل می‌کند، هر چه بسته بندی شیک‌تر و جذاب‌تر، احتمال خرید هم بیشتر است. اگر خانه نیازی به تعمیرات دارد حتما این تعمیرات را انجام دهید. بسیاری از اوقات یک تعمیر نه چندان گران قیمت می‌تواند قیمت خانه را به شدت افزایش دهد.
لوازم به درد نخور را دور بریزید، هر چه خانه خالی تر باشد بزرگتر دیده می شود و خانه بزرگتر مشتری بیشتری دارد.
بعد از بازدید از مشتریان نظر خواهی کنید و بپرسید که چرا خانه را نپسندید، این نکات را یادداشت کنید و سعی کنید آنها را رفع کنید.
جذابیت خانه را افزایش دهید
بعضی قسمت های خانه ها وجود دارد که با اندکی تغییر در آنها می توانید جذابیت خانه را چند برابر کنید، آشپزخانه، حمام و دستشویی از جمله قسمت های مهم خانه هستند که می توانید زیبایی‌های زیادی در آنها بگنجانید، با یک آینه زیبا یا استیکرهای جذاب، تعویض شیرهای آب و یا حتی یک رنگ آمیزی ساده و یا چند گل و گیاه معطر میتواند جذابیت را افزایش دهد.
علاوه بر بخش های داخلی حیات و نمای ساختمان نیز بسیار مهم هستند، مشتریان معمولا به اولین چیزی که توجه می‌کنند ظاهر خانه است و اینکه خانه ای که می‌خرند در کنار خانه‌های دیگر محله چطور به نظر می‌رسد، پس نمای خارجی را تا جایی که می‌توانید بهبود دهید.
شبکه سازی کنید
سعی کنید با مشاورین مسکن دیگر محله‌ها ارتباطات نزدیک و توافقاتی ایجاد کنید و از موجودی های آنها مطلع باشید، این همکاری ها میتواند در پیدا کردن خانه های مناسب برای مشتریانتان به شما کمک کند.این کار یک سود سه طرفه است : هم شما، هم مشتری و هم همکار شما.

 
  فرمول کارمزد مشاوران املاک چیست؟ پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :  
 

وقتی می‌خواهید خانه‌ای را خرید و فروش یا اجاره کنید، مشاوران املاک از شما کارمزدی دریافت می‌کنند که اصطلاحا به آن حق‌کمیسیون می‌گویند. بسیاری از مستاجران یا معامله‌گران بازار مسکن از نرخ‌های متفاوت و گاه سلیقه‌ای کارمزد بنگاه‌داران شاکی هستند و نمی‌دانند مبنای دقیق تعیین این نوع کارمزد چیست؟
براساس مصوبه ٧/٤/٧٩ وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارمزد بنگاه‌های املاک قانونمند شد. این مصوبه اجازه دریافت هر نوع کارمزد سلیقه‌ای را از بنگاه‌داران سلب و برای آنها فرمولی تعیین کرد تا بر مبنای آن کارمزد خود را محاسبه کنند. این فرمول برای اجاره و خرید و فروش مسکن متفاوت است و خوب است که بدانید معادلات آن برای هر استان و شهرستان نیز منحصربه‌فرد است. این موضوع به آن معناست که مثلا بنگاه‌داران شیرازی حق ندارند به اندازه تهرانی‌ها کارمزد بگیرند یا مشاور املاکی که در شهرستان کوچکتری مانند آبیک‌قزوین فعالیت می‌کند، نمی‌تواند مبنای تعیین کارمزدهای خود را فرمول بنگاه‌داران شهرهای بزرگتر قرار دهد، بنابراین افرادی که قصد دارند درسایر استان‌ها و شهرهایی جز تهران، ملکی خریداری کنند یا به فروش برسانند باید از نرخ‌های مصوب اتحادیه مشاوران املاک شهر موردنظرشان مطلع شوند.

کافی است به پایگاه اینترنتی اتحادیه مشاوران املاک همان شهرستان مراجعه کنید یا به صورت تلفنی، از آن اتحادیه میزان حق کمیسیون قانونی شهر مورد نظرتان را بپرسید. این موضوع تنها درباره معاملات خرید و فروش صدق می‌کند. میزان حق‌کمیسیونی که باید بابت اجاره‌خانه بپردازید، تابع فرمول کشوری است.

حق‌کمیسیون مصوب خرید و فروش ملک برای تهرانی‌ها

١-برای معاملات املاک تا ٣٠‌میلیون‌تومان: از هر طرف معامله نیم‌درصد ارزش ملک

٢- برای معاملات املاک بیشتر از ٣٠‌میلیون و تا ٥٠‌میلیون‌تومان: نیم‌درصد برای ٣٠‌میلیون تومان اول + ٧٥ صدم ‌درصد برای مازاد آن. یعنی اگر شما خانه‌ای خریدید که ٣١‌میلیون‌تومان قیمت داشت، برای ٣٠‌میلیون آن نیم‌درصد + ٧٥ صدم‌درصد یک‌میلیون‌تومان باقیمانده، باید حق کمیسیون بدهید.

٣- برای معاملات املاک بیشتر از ٥٠‌ میلیون و تا ١٠٠‌میلیون‌تومان: برای ٣٠‌میلیون اول نیم‌درصد + ٧٥صدم‌درصد مازاد آن تا ٥٠‌میلیون تومان + نیم‌صدم‌درصد برای مازاد آن. با این حساب فرمول حق‌کمیسیون برای یک خانه ٥١‌میلیون‌تومانی این است نیم‌درصد برای ٣٠‌میلیون اول+ ٧٥صدم‌درصد برای ٢٠‌میلیون آن+ نیم‌درصد برای یک‌میلیون‌تومان باقیمانده

٤- برای معاملات املاک بیش از ١٠٠‌میلیون‌تومان: برای ١٠٠‌میلیون‌تومان آن طبق بند‌های ١ و ٢ و ٣ و برای مازاد آن میزان ٢٥صدم ‌درصد به‌عنوان کارمزد از هر طرف معامله گرفته می‌شود.

حق‌کمیسیون اجاره و رهن برای تمام استان‌ها

برای محاسبه حق‌کمیسیون رهن و اجاره‌خانه، ارزش اجاره یک‌ماه آن خانه را درنظر می‌گیرند و به اندازه یک‌چهارم آن حق‌کمیسیون از هرکدام از طرفین یعنی مالک و مستاجر دریافت می‌کنند. برای تعیین ارزش اجاره یک خانه به این صورت عمل می‌کنند: هر یک‌میلیون تومان رهن خانه معادل ٣٠‌هزارتومان اجاره ماهانه است.

به این ترتیب خانه‌ای که با قیمت ١٠‌میلیون‌تومان رهن و ٣٠٠‌ هزارتومان اجاره ماهانه، معامله شده است ارزش اجاره‌ای معادل ٦٠٠‌ هزار تومان دارد. اگر بخواهیم یک‌چهارم ٦٠٠‌ هزارتومان اجاره را محاسبه کنیم، نرخ کارمزد بنگاه‌دار ١٥٠‌ هزارتومان می‌شود. به این ترتیب مالک باید ١٥٠‌هزارتومان و مستاجر نیز به همین اندازه به بنگاه‌دار پرداخت کند.

اگر خانه را خودمان پیدا کرده باشیم

این حق‌کمیسیون‌ها در شرایطی پرداخت می‌شود که بنگاه‌دار خانه مورد معامله را به خریدار یا مستاجر معرفی کرده باشد. در غیراین صورت آنها تنها می‌توانند از شما کارمزد نوشتن قرارداد را دریافت کنند که معمولا به اندازه نصف مبلغ حق‌کمیسیون است.

 
 
بازار املاک کلنگی شهر تهران با وجود کاهش ۵.۳ درصدی معاملات در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت قیمت را بر مبنای نرخ تورم طی سه سال اخیر تجربه کرده و به نظر می رسد هم اکنون در بازه ثبات قیمت قرار دارد.
آفتاب‌‌نیوز :
در حال حاضر بازار املاک کلنگی و نیز صدور پروانه های ساختمانی شهر تهران کساد است. اما بررسی ادوار گذشته نشان می دهد کاهش صدور پروانه های ساختمانی مقدمه ای برای رونق مسکن در آینده است؛ چراکه افزایش رونق مسکن منجر به افزایش صدور پروانه های ساختمانی و طبیعتا بالا رفتن تعداد معاملات و قیمت زمین یا زمین ساختمان کلنگی می شود.

 
از سوی دیگر رکود یا رونق بخش مسکن با تغییر معادله سهم مالک زمین و سهم سازنده همراه بوده است. بدین صورت که هرگاه مسکن رونق گرفته ۶۰ درصد املاک ساخته شده به صاحب زمین می رسد و زمانی که مسکن دچار رکود می شود معادله به ۵۰-۵۰ و بعضا ۶۰-۴۰ به نفع سازندگان تغییر می‌کند.

 

مظنه قیمت املاک کلنگی شهر تهران – دی ماه ۱۳۹۵

محله

متراژ

قیمت (تومان)

میدان شوش

۱۰۶ متر

۱۲۰ میلیون

زرکش

۳۰۰ متر

۲ میلیارد

هاشمی

۹۹ متر

۲۸۰ میلیون

نارمک

۱۴۸ متر

۶۲۵ میلیون

بلوار کشاورز

۲۱۴ متر

یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون

یوسف آباد

۳۳۰ متر

یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون

کارون

۶۵ متر

۲۱۰ میلیون

داودیه

۱۳۵ متر

۹۲۰ میلیون

گیشا

۱۴۵ متر

یک میلیارد و ۸ میلیون

وحیدیه

۵۰ متر

۲۵۰ میلیون

شکوفه

۱۴۹ متر

۸۲۷ میلیون

مجیدیه

۱۳۴ متر

۶۰۰ میلیون

اکباتان

۱۴۸ متر

۷۹۰ میلیون

 


 

بر اساس اطلاعات خام معاملات، در دی ماه سال جاری ۲۶۸۰ مورد معامله املاک کلنگی در تهران ثبت شده که حدود نیمی از آنها برای ساخت و ساز جدید خریداری شده است.


 
همچنین در تابستان سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌هـای معـاملات ملکـی در شـهر تهـران حدود چهار میلیون و ۵۴۱ هزار تومان با میانگین مساحت ۲۷۷ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد کاهش داشته است.

 
تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نیز نسبت به فصل قبل ۲۱.۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۳ درصد کاهش داشته است.

 
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمـین سـاختمان مسـکونی کلنگـی معاملـه شده در حدود ۹ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان با میانگین مساحت ۴۱۶ مترمربع در منطقه سه و کمترین آن در حدود یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان با میانگین مسـاحت ۲۹۹ مترمربع در منطقه ۲۰ بوده است.

 
تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در معاملات انجام شـده بـین حـداقل یک میلیون تومان در منطقه ۲۰ و حداکثر ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در منطقه یک بوده است.

 
همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، منطقـه ۸ بـا ۷.۹ درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه ۱۹ با ۰.۵ درصد، دارای کمترین سهم هستند.
 
 
   نام های قدیم و جدید خیابان ها، پارک ها و میادین تهران( قبل و بعد انقلاب) - به نقل از AmlakClick.com  
  املاک و مسکن در مناطق 22 گانه شهرداری تهران و محله های تهران بترتیب حروف الفبا:

منطقه 1:
ازگل اقدسیه الهيه امامزاده قاسم اوین باغ فردوس تجریش جماران چیذر دارآباد دربند  درکه  دزاشیب - جوزستان زعفرانیه سوهانک شهرک نفت شهرک محلاتی فرمانیه فرشته قیطریه کاشانک کامرانیه محمودیه نیاوران ولنجک

منطقه 2:
برق آلستوم تهران ویلا ستارخان  سعادت آباد شهرک غرب شهرک مخابرات شهرآراصادقیه طرشت فرحزاد  گیشا همایونشهر مرزداران

منطقه 3:
اختیاریه پاسداران دروس دولت دیباجی جردن - ولیعصرسیدخندان ظفر قلهک میرداماد ونک

منطقه 4:
بلوار پروین تهرانپارس حکیمیه سراج شمس آباد - مجیدیه شمیران نوعلم و صنعت فرجام قنات کوثر لویزان - شیان مهران نارمک هروی هنگام

منطقه 5:
آيت الله كاشانی اشرفی اصفهانی باغ فیض بلوار فردوس پونک جنت آباد حصارک سازمان برنامه شاهین شهران شهرزيبا شهرک آپادانا شهرک اکباتان شهرک اندیشه شهرک پرواز شهرک کوهسار شهرک نفت شهرک والفجرکن کوی ارم کوی بیمه

منطقه 6:
آرژانتین - ساعی امیرآباد ایرانشهر بهجت آباد پارک لاله جنت - رفتگر جمالزاده دانشگاه تهران شریعتی شیرازعباس آبا دفاطمی قائم مقام - سنائی قزل قلعه کشاورز غربی کریمخان گاندی میدان جهاد  میدان ولیعصر نصرت یوسف آباد

منطقه 7:
اجاره دارارامنهامجدیه - خاقانیباغ صبا - سهروردیبهارحشمتیهخواجه نصیر - حقوقیدبستان - مجیدیهسبلانعباس آباد - اندیشهقصرکاجکریمخان مطهرینامجونظام آبادنیلوفر - شهید قندیهفت تیر

منطقه 8:
تسلیحاتتهرانپارسدردشتزرکشفدککرمانلشکرمجیدیه جنوبیمدائننارمکوحیدیههفت حوض

منطقه 9:
استاد معینامامزاده عبداللهدکتر هوشیارسرآسیاب مهرآبادشمشیریشهید دستغیبفتح - صنعتیفرودگاهمهرآباد جنوبی

منطقه 10:
بریانکجی – شبیریجیحوندامپزشكیرودکیزنجانسلیمانی - تیموریکارونقزوینکمیلمالک اشترنواب صفویهاشمیهفت چنار

منطقه 11:
آذربایجانآگاهیاسکندریامیریهانبارنفتجمالزاده - حشمت الدولهجمهوریخرمشهرراه آهنشیخ هادیعباسیفروزش - امیربهادرفلسطین - انقلابقلمستان - برادران جوادیانمخصوصمنیریهمیدان حرهلال احمر

منطقه 12:
آبشارارگ پامنارامامزاده یحییایرانبازاربهارستانتختیدروازه شمیرانسنگلجشهید هرندیفردوسیقیامکوثر

منطقه 13:
آشتیانیامامتپیروزیتهران نوحافظیهدهقانزاهد گیلانیزینبیهسرخه حصارشوراشهید اسدیصفاقاسم آبادنیروی هوایی

منطقه 14:
13 آبانآهنگآهنگرانابوذربروجردیپرستارپیروزیتاکسیرانیجابریجوادیهچهارصد دستگاهخاوراندژکامدولابشاهینشکوفهشکیبشیواصد دستگاه فرزانهقصر فیروزهمیناینبی اکرمنیکنام

منطقه 15:
ابوذراتابکاسلام آباد - والفجرافسریهبروجردی - دهقانشوششهرک رضویهطیبکیانشهرمسعودیهمشیریهمطهریمظاهریمیناییولیعصر - بی سیمهاشم آباد

منطقه 16:
باغ آذریتختیجوادیهخزانهشهرک بعثتعلی آبادنازی آبادیاخچی آباد

منطقه 17:
آذریابوذرامامزاده حسنباغ خزانهبلور سازیجلیلیزمزمزهتابیفلاحگلچینمقدموصفناردیافت آباد

منطقه 18:
17 شهریوربهداشتتولید داروحسینی - فردوسخلیج فارسشاد آبادشمس آبادشهرک امام خمینیشهید رجاییصاحب الزمانصادقیهولیعصریافت آباد

منطقه 19:
اسفندیاری و بستاناسماعیل آبادبوستان ولایتبهمنیارخانی آباددولتخواهشریعتیشکوفهشهرک رسالتشهید کاظمینعمت آباد

منطقه 20:
13 آبانابن بابویهاستخراقدسیهباروت کوبیتقی آبادجوانمرد قصابحمزه آباددولت آباددیلمانسرتختشهادتشهید بهشتیعباس آبادعلایینفیروزآبادیحمزه آبادمنصوریه منگلولی آبادهاشم آباد

منطقه 21:
باشگاه نفتتهرانسرچیتگرشهرک آزادیشهرک استقلالشهرک پاسدارانشهرک دانشگاه تهرانشهرک دریاشهرک شهرداریشهرک غزالیشهرک فرهنگیانوردآوردویلا شهر

منطقه 22:
آزاد شهر - پیکان شهردهکده المپیکزیبا دشتشهرک دژبانشهرک راه آهنشهرک شهید باقریشهرک صنعتی شریفهمت غرب2. نقشه دیجیتال شهرداری تهران:
برای بازدید از مناطق 22 گانه و محله های شهرداری تهران، لطفا لینک زیر را کلیک کنید.
نقشه مناطق 22 گانه و محله های شهرداری تهران

3. نام های قدیم و جدید خیابان ها، پارک ها و میادین تهران( قبل و بعد انقلاب)

خیابان های تهران
خرمشهر = آپادانا
آیت الله کاشانی = آتاتورک
قدس = آناتول فرانس
سباری = آجودانیه
فاطمی = آریامهر
مالک اشتر = آریانا
آزادی = آیزنهاور
راستوان = احتشامیه
دیباجی = اختیاریه
واعظی = اسدی
دستغیب = اشرف پهلوی
موحد دانش = اقدسیه
کارگر شمالی = امیرآباد
استاد قریب = اوستا
محمد منتظری = ایرانمهر
یادگار امام = بزرگراه 100
شیخ فضل الله نوری = بزرگراه ایوبی
دکتر چمران = بزرگراه پارک وی
رسالت = بزرگراه داریوش
مدرس = بزرگراه شاهنشاهی
همت = بزرگراه شمال عباس آباد
آیت الله سعیدی = بزرگراه شهیاد
جلال آل احمد = بزرگراه فرحزاد
صیاد شیرازی = بزرگراه نیاوران
بلوار کشاورز = بلوار الیزابت
میرداماد = میرداماد
سبلان جنوبی = بهرامی
15 خرداد = بوذرجمهری
خالد اسلامبولی = وزرا
مقدس اردبیلی = پیراسته
ولیعصر / مصدق = پهلوی
ستارخان = تاج
آیت الله طالقانی = تخت جمشید
شهید مطهری = تخت طاووس
هویزه = تکش
دماوند = تهران نو
سمیه = ثریا
آفریقا = جردن
حقانی = جهان کودک
امیرکبیر = چراغ برق
نوفل لوشاتو = چرچیل
آذربایجان = حشما الدوله
برادران سلیمانی = حکمت
خاوران = خراسان
اجاره دار = خواجه نظام الملک
اقبال لاهوری = دکتر اقبال
کلاهدوز = دولت
شورا = رضا شاه
دکتر مفتح = روزولت
نبرد = کوکاکولا
خیابان های تهران
فداییان اسلام = رزم آرا
فلاحی = زعفرانیه
قرنی / فیشرآباد = زاهدی
مجاهدین اسلام = ژاله
دکتر فاطمی = سازمان آب / ایران نوین
امام خمینی = سپه
پاسداران = سلطنت آباد
شهید کشواد = سلیم
مصطفی خمینی = سیروس
کارگر = 30 متری
وحدت اسلامی = شاپور
جمهوری = شاه
کمیل = شاهرخ
انقلاب = شاهرضا
قائم مقام = شاه عباس
17 شهریور = شهناز
شهيد آرش مهر = شهرآرا
هلال احمر = شیر و خورشید
موسیوند = صالح
شهید بهشتی = عباس آباد
ایران = عین الدوله
آیت‌الله سعیدی = غیاثی
نوفل لوشاتو = فرانسه
سهروردی = فرح
پیروزی = فرح آباد
بلال حبشی = فرح آباد تهران نو
لواسانی = فرمانیه
برادران حسنی = قعله مرغی
30 تیر = قوام‌السلطنه
شهید رحمانی = قیطریه
فلسطین = کاخ
دکتر علی شریعتی / جاده قدیم شمیران = کوروش کبیر
تقوی = کوشک
نامجو = گرگان
کوی نصر = گیشا
حجاب = لس آنجلس
استاد حسن بنا = مجیدیه
صابونچی = مهناز
جمهوری اسلامی = نادری / شاه آباد
میرزای شیرازی = نادر شاه
دکتر آیت = نارمک
آیت‌الله مدنی = نظام آباد
شهید باهنر = نیاوران
داودی = وحیدیه
پاتریس لومومبا = ولیعهد
خالد اسلامبولی = وزرا
استاد نجات‌اللهی = ویلا
جمال الدین اسدآبادی = یوسف آباد
میدان های تهران
میدان انقلاب = میدان 24 اسفند
میدان 7 تیر = میدان 25 شهریور
میدان استقلال = میدان 28 مرداد
میدان صادقیه = میدان آریاشهر
میدان 15 خرداد = میدان ارگ
میدان دکتر فاطمی / جهاد = میدان ایران نوین
میدان حر = میدان باغشاه
میدان امام خمینی = میدان سپه / توپخانه
میدان شهید نامجو = میدان ثریا
میدان شهدا = میدان ژاله
میدان های تهران
میدان امام حسین = میدان شهناز / فوزیه
میدان آزادی = میدان شهیاد
میدان رسالت = میدان فرح
میدان شمشیری = میدان فرحناز
میدان فلسطین = میدان کاخ
میدان توحید = میدان کندی
میدان جمهوری = میدان محمدرضا شاه
میدان ولیعصر = میدان ولیعهد
میدان سلماس = میدان فرحبخش
پارک های تهران
پارک ارم = پارک خرم
پارک دانشجو = پارک پهلوی
پارک طالقانی = پارک جهان کودک
پارک ملت = پارک شاهنشاهی
پارک های تهران
پارک 17 شهریور = پارک شهباز
پارک لاله = پارک فرح
پارک شریعتی = پارک کوروش
پارک ولیعصر = پارک ولیعهد