زمین 220 متری واقع در اسکمان شهریار

موقعیت : در منطقه مرکز تفریحی آموزشی اسب سواری اسکمان شهریار  -

 جهت تماس و هماهنگی با مالک

با شماره : 09352134556 تماس بگیرید

قیمت نقدی :   توافقی